• 00 387 50 220 920
 • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одбор за питања младих

Одбор за питања младих 

 • прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских органа и служби у овој области,
 • ради на сузбијању малољетничке деликвенције, наркоманије и других токсиноманија, те иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима,
 • предлаже програме креативног ангажовања младих у области културе, едукације, спортских и других активности,
 • остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, без обзира да ли ове организације дјелују на професионалној или волонтерској основи,
 •  обавља и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.

 

Одбор за питања младих има предсједник и једног члана који се бирају из реда одборника Скупштине и пет спољних стручних сарадника.

Чланови Одбора су: 

 1. Милан Ковачевић, предсједник
 2. Гордана Бјалајац, замјеник
 3. Марко Јовандић, члан
 4. Дражена Пена, члан
 5. Зорица Врбљанац, члан  

(Сл. Гл. општине Мркоњић Град- 01.03.2017. године)