• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Статут општине Мркоњић Град

На основу члана 39, 82. и 83. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) Скупштина Општине Мркоњић Град, на сједници одржаној 22.12.2017. године донијела је