dodajPrimjedbu Сервис МАЊЕ ОД 48 САТИ
  • 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Сервис МАЊЕ ОД 48 САТИ

У циљу ефикаснијег рјешавања комуналних проблема по захтјевима грађана/корисника, боље координације и контроле рада јавних комуналних предузећа и осталих пружаоца  комуналних услуга, боље комуникације са грађанима, привредним и јавним сектором, а у складу са принципом корисничке орјентације, Општина Мркоњић Град успоставља  Сервис "Мање од 48 сати",  којим се најдаље  у року од 48 сати подносиоцу захтјева пружа одговор о рјешавању спорног проблема  користећи модерне и функционалне методе и ресурсе.

Овом активношћу, посредством општинске администрације, биће обухваћени пружаоци комуналних услуга надлежни за:

- водоснабдијевање,

- одвођење отпадних и оборинских вода,

- одвоз отпада, чистоћу,

- дивље депоније

- одржавање зелених површина,

- одржавање гробаља, 

- инспекцијске службе,

- јавну расвјету,

- саобраћајну сигнализацију,

- псе луталице,

- комуналну инфраструктуру -локални и некатегорисани путеви,

- комуналну инфраструктуру – клупе, корпе за отпад, контејнери,

- зимско одржавање путева

 Сервис "Мање од 48 сати" је у потпуности у функцији грађана/корисника, који помоћу њега лакше, брже и економичније рјешавају проблеме из домена пружалаца комуналних услуга.Свим грађанима, привредницима, инвеститорима и другим корисницима пружа се могућност да путем овог Сервиса пријаве комунални проблем и добију повратни одговор у виду  информације/обавјештења о  статусу рјешавања захтјева , најкасније у року од 48 сати.

 Захтјев за рјешавање комуналног проблема може се поднијети :

- лично : у Центру за услуге грађанима Општине Мркоњић Град, на прописаном обрасцу, који ће бити одмах прослијеђен овлаштеном службенику Сервиса,

- путем телефона бр.050/220-952, на који се у току радног времена ( 07,30-15,30 ), јавља овлашћени службеник или његов замјеник,  

- путем е-mail-a javnost@mrkonjic-grad.rs.bamgdesk@teol.net 

 ( e-образац може се преузети  овдје).

 Уколико грађанин/корисник жели повратну информацију, оставиће своје податке и изабрати један од понуђених начина за добијање одговора ( телефон, е-mail ). Надлежни општински службеник одмах по пријему захтјева из тачке  ове Одлуке, исти просљеђује предузећу/органу надлежном за рјешавање пријављеног комуналног проблема.

Предузеће  је дужно да одмах упути на терен дежурне службе и у року од 36 сати одговори на упит надлежном општинском службенику, који одговор  прослеђује подносиоцу захтјева најкасније у року од 48 сати.

Одговором се могу, у зависности од идентификованог стања,  пружити тражене информације и обавијестити о статусу рјешавања захтјева ( спорни проблем ријешен / наговјештај када ће бити ријешен и сл. ).

Општински службеник из тачке  ове Одлуке дужан је да прати  број позива и одговора регистрованих кроз Сервис "Мање од 48 сати" и о томе извјештава начелника Општине, као и начелнике надлежних одјељења.

Извјештај, као и најчешће постављена питања и одговори у вези комуналних проблема, постављају се на општинску Web страницу. У циљу реализације ове Одлуке, у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу ће се провести следеће активности:

- потписати Протокол о сарадњи и унапређењу комуналних и неадминистративних услуга и комуникације са пружаоцима ових услуга,

- именовати  општинског службеника (контакт особу) за рад на Сервису „Мање од 48 сати“ и његовог замјеника,

- пружаоци комуналних услуга ће именовати контакт особу са којом ће комуницирати именовани општински службеник Сервиса „Мање од 48 сати“,

- службенику за рад на Сервису „Мање од 48 сати“ обезбиједити   сталну  интернет и телефонску везу,

- израдити образац захтјева у електронској и писаној форми, (за Web страницу, за Инфо деск  Центра за услуге грађанима),

- израдити  информативни водич за грађане у Центру за услуге грађанима.