• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

КП Парк Мркоњић Град

        КП "Парк" Мркоњић Град организовано као комунално предузеће од локалног значаја са већином капитала локалне заједнице.

Основна делатност предузећа је: 
- водовод и канализација, 
- прикупљање и одлагање смећа, 
- уређење и одржавање зелених површина 
- зимско одржавање, 
- одржавање и управљање тржиштима.

Поред основне делатности, компанија где је потребно пружити и друге услуге, као што је изградња водоводне и канализационе мреже, инсталације водоводне и канализационе мреже у зградама, багер радови, транспорт радови, саобраћај вода цистерна, одржавење мобилност у граду у зимском периоду и више. 
Редовна годишњи извештаји показују да је комунално предузеће "Парк" ад Мркоњић Град и успешно обавља послове које му повери и за које је регистрована.

Без обзира да ли имате слом водовода пред водомера или на водомер постављен грађани Мркоњић Граду могу да конкуришу све врсте кварова на следећем линку www.kpparkmg.com