Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Основни показатељи

  Општина Мркоњић Град свој развој базира на расположивим природним ресурсима, као и традиционално присутним дјелатностима.

Најзначајнији приордни ресурси општине су: хидропотенцијали, дрвни ресурси, те налазишта неких минералних сировина (бентонит, боксит, доломит и др.). Такође, веома значајан ресурс представљају и значајне површине пољопривредног земљишта и природно и културно историјски потенцијали који чине предуслов за развој туризма.

Управо на бази овог развили су се одређени привредни субјекти који чине окосницу развоја општине (хидроелектране, дрвопрерађивачка привредна друштва, субјекти из области грађевинарства-нискоградња и др.). Такође, поред наведеног значајан носилац развоја и запошљавања на подручју општине Мркоњић Град су и субјекти из области производње обуће, транспорта и тако даље.

На подручју општине Мркоњић Град с крајем 2014. године своју дјелатност је обављало:

*     334 самосталних предузетничких дјелатности,

*     101  прававно лице и то:

                    -  9 акционарских друштава,

                 -  77 друштава са ограниченом одговорношћу,

                 -  6 привредних друштава из области здравства и

                 -  9 осталих правних лица.

Сви они заједно су запошљавали 3.511 запослено лице.

  •  Макроекономски показатељи општине Мркоњић Град