• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Пословни субјекти по секторима

              Привредни развој Општине Мркоњић Град се базира на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва  и пољопривреде.

Структура регистрованих  пословних субјеката на подручју општине

Привредни субјекти/д.о.о.

106

Предузетничке радње  

322

Пословне банке

5

Осигуравајућа друштва

8

 

 

Ред.бр.

Д ј е л а т н о с т и

Рег.привредна
друштава

 

2016

1

Пољопривреда, лов и шумарство

3

2

Вађење руда и камена

1

3

Прерађивачка индустрија

20

4

Произв. и снабдј.електр.енерг.

3

5

Снабдијевање водом, канал. и отпад

2

6

Грађевинарство

8

7

Трговина на велико и мало

38

8

Хотели и ресторани

3

9

Саобраћај

16

10

Остале пословне активности

7

11

Здравствена и социјална заштита

5

 

УКУПНО

106