Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Пословни субјекти по секторима

              Привредни развој Општине Мркоњић Град се базира на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва  и пољопривреде.

Структура регистрованих  пословних субјеката на подручју општине

Привредни субјекти/д.о.о.

110

Предузетничке радње  

318

Пословне банке

5

Осигуравајућа друштва

8

 

 

Ред.бр.

Д ј е л а т н о с т и

Рег.привредна
друштава

 

2014.

1

Пољопривреда, лов и шумарство

4

2

Вађење руда и камена

1

3

Прерађивачка индустрија

26

4

Произв. и снабдј.електр.енерг.

2

5

Снабдијевање водом, канал. и отпад

2

6

Грађевинарство

7

7

Трговина на велико и мало

27

8

Хотели и ресторани

3

9

Саобраћај

16

10

Остале пословне активности

7

11

Здравствена и социјална заштита

6

 

УКУПНО

101

 

Доминантне привредне гране по оствареном укупном приходу у 2014. години

   

Привредне области

Остварени приход  у                      КМ

Трговина на велико и мало

133.263.000

Производња и снабдијевање електричном енергијом

  20.217.000

Грађевинарство 

  18.866.000

Прерађивачка индустрија     

  18.055.000