Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Сарадник за сарадњу са инвеститорима

Сарадник за сарадњу са инвеститорима

         Сарадник за сарадњу са инвеститорима у Одјељењу за привреду и финансије

Наташа АрежинаСамостални стручни сарадник за аналитичке послове и рад са инвеститорима 

Контакт: 

Тел.050/220-931;   

Факс; 050/220-954;  

mail: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba 

       n.arezina@mrkonjic-grad.rs.ba

web: www.mrkonjic-grad.rs.ba

Дјелокруг послова:

- успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину,

- предлаже и даје мишљења о потребним мјерама за ефикасан и успјешан развој и активности из области локалног економског развоја,

- прати прописе из области економског развоја,

- одржава и унапређује односе са свим институцијама везано за питања економског развоја,

- прати технолошки развој, конкурентност и отварање нових тржишта,

- припрема програме едукације за потребе развоја МСП-а,

- пружа помоћ у реализацији директних домаћих и иностраних улагања у МСП-

- прати, анализира и извјештава о резултатима подстицајних мјера за развој МСП-а,

- обавља и друге мјере и задатке у вези развоја МСП-а у складу са законом и развојним плановима развоја општине Мркоњић Град,

- врши израду извјештаја за потребе скупштине,

- учествује у изради и импплементацији стратегије и других планова општине,

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати