• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Замјеник начелника

Марионела Шарац

 

Адреса: Трг Краља Петра Карађорђевића 1

Мркоњић Град

Телефон: 050-220-920

E-mail:mgdesk@teol.net


Замјеник начелника замјењује начелника у пословима које му он повјери, у случају спријечености или одсутности замјењује га у свим пословима.

Замјеника начелника бира Скупштина општине, на начин и по поступку прописаном Пословником Скупштине општине.

Замјеник начелника Општине Мркоњић Град  Марионела Шарац, рођена је 12.01.1983. године у Мркоњић Граду, гдје је завршила основну и средњу школу (Гимназију).

Природно-математички факултет завршила у Бања Луци и стекла звање дипломирани професор географије 2008. године.

Приправнички стаж одрадила у ОШ ''Иван Горан Ковачић'' Мркоњић Град и радила као наставник у поменутој школи.

Удата, мајка двоје дјеце.


Начелник Општине  Надлежности Начелника  Kабинет Начелника