• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

План јавних набавки за 2015. годину

    ►   План јавних набавки за 2015.годину - Општина Мркоњић Град

       Одлука о избору најповољнијег извођача за изградњу хладњаче

       ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Хоризонтална саобраћајна                 сигнализација

       ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Вертикална саобраћакна                   сигнализација

       ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Прање градских улицa

       Одлука о поништењу поступка

       ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА 

       ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ПУТ ЗА ЛАНДЕКЕ

       ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- САНАЦИЈА СТЕПЕНИЦЕ

      ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТОКА

      ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ЗА АУТО

      ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА

      ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАНОВО НАСЕЉЕ ТОМИЋИ

     ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ

    ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА ЗА ГРИЈАЊЕ

    ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

    ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗАНАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

    ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАСИПАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

    ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ЛОТ-1.

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ЛОТ-2.

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-ЛОТ-3

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УГРАДЊУ ИВИЧЊАКА У НАСЕЉУ ПОДОРУГЛА

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПРОИЗВОСЊУ ФИЛМА ''О КОНТИНУИТЕТУ РАТНИХ ЗЛОЧИНА У МРКОЊИЋ ГРАДУ''

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗБОР БАНКЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТРАНСАКЦИЈСКИХ РАЧУНА

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ОЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ ФАЗА II

   ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗРАДУ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

  ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА НА УБОВИЋА БРДУ

  ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ВАТРОГАСНОГ