• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

План јавних набавки за 2016. годину

 ►План јавних набавки за 2016. годину

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА -Изградња водовода у МЗ Оћуне

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-Реконструкција и санација Ватрогасног дома

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Асфалтирање моста и дијела улице Цара Лазара

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Асфалтирање локалних путева у Подрашници и Копљевићима

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Изградња водовода у Бјелајцу (крак Вођевићи и Пекези)

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Изградња водоводних мрежа ступари, Брдо, Подрашница

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-Крпање ударних рупа на градским улицама

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Асвалтирање градских улица

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Асвалтирање локалних некатегорисаних путева

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Асвалтирање пута за Рацуне

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Изградња водоводне мреже у Подгорији

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Крпање ударних рупа на локалним путевима

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Набавка горива на бази дрвета-пелета

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Набавка и  уградња опреме за дјечија игралишта

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Набавка опреме за дописништво РТРС-а

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Набавка рачунарске опреме и сервера

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Насипање и одржавање локалних путева

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Осигурање имовине,опреме,радника и возила општинске управе општине Мркоњић Град

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Прољетно,љетно и јесење прање градских улица

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици ''Петра Кочића''

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Реконструкција гријања са замјеном енергента у згради општине

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Реконструкција и асвалтирање градских улица

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Реконструкција и асвалтирање дијела улице ''Милана Будимира''

 ►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Реконструкција канализације у улици ''Павла Џевера''

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Реконструкција фискултурне сале у Средњошколском центру

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - Санација просторија у дијелу зграде општине

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА -Израда плана заштите од пожара

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- Одржавање јавних зелених површина

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА -Проширење и асвалтирање дијела улице ''Милоша Обилића''

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

►ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА