Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине. Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута општине и Пословника. Повремена радна тијела  образују се посебном одлуком Скупштине за извршење посебних задатака у циљу сагледавања стања у одређеној области или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима о чему подноси извјештај Скупштини општине.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама.  

Састав сталног радног тијела, по правилу одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радних тијела. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од једне трећине укупног броја чланова радног тијела Скупштине ако  овим Пословником за одређена радна тијела није др

Комисије

Мандатно-имунитетска комисија
Комисија за избор и именовање

Одбори

Законодавни одбор
Одбор за награде и признања
Одбор за финансије и буџет
Одбор за заштиту људских права, представке и притужбе грађана
Одбор за равноправност полова
Одбор за сарадњу са градовима,  општинама и  мјесним  заједницама
Одбор за вјерска питања
Одбор за заштиту животне средине
Одбор за питања младих
Одбор за развој спорта и физичке културе
Одбор за културу, образовање и информисање

Одбор за примјену Етичког кодекса