• 00 387 50 220 920
 • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине.

Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута општине и Пословника.

Повремена радна тијела  образују се посебном одлуком Скупштине за извршење посебних задатака у циљу сагледавања стања у одређеној области или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима о чему подноси извјештај Скупштини општине.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама.  

Састав сталног радног тијела, по правилу одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радних тијела. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од једне трећине укупног броја чланова радног тијела Скупштине ако  овим Пословником за одређена радна тијела није др

К о м и с и ј е :

 

О д б о р и :

Законодавни одбор

 1. Милан Аничић, предсједник
 2. Миланко Алексић, замјеник предсједника
 3. Жељко Ђукановић, члан
 4. Миљана Иличић, члан
 5. Тамара Чулић, члан

 

Одбор за награде и признања

 1. Драган Вођевић, предсједник
 2. Горан Милановић, замјеник предсједника
 3. Јово Павловић, члан

 

Одбор за финансије и буџет

 1. Миленко Милекић, предсједник
 2. Радомир Попадић, замјеник предсједника
 3. Влајко Тодоровић, члан

 

Одбор за заштиту људских права, представке и притужбе грађана

 1. Велибор Новаковић, предсједник 
 2. Ђурђица Тешановић, замјеник предсједника
 3. Борислав Ђурић, члан
 4. Миланко Алексић, члан
 5. Влајко Тодоровић, члан 

 

Одбор за равноправност полова 

 1. Миљка Антић, предсједник
 2. Горан Милановић, замјеник предсједника
 3. Милан Ковачевић, члан 

 

Одбор за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама 

 1. Душан Дакић, предсједник
 2. Блашко Каурин, замјеник предсједника,
 3. Борислав Ђурић, члан, 
 4. Дивна Аничић, члан
 5. Славко Лукић, члан 

 

Одбор за вјерска питања 

 1. Милан Аничић, предсједник,
 2. Здравко Милић, замјеник предсједника
 3. Недељко Батиница, члан 

 

Одбор за заштиту животне средине 

 1. Радован Димитрић, предсједник
 2. Недељко Батиница, замјеник предсједника
 3. Жељко Ђукановић, члан
 4. Душко Кривокућа, члан
 5. Дајана  Девић, члан 

 

Одбор за питања младих

 1. Милан Ковачевић, предсједник 
 2. Гордана Бјелајац, замјеник предсједника
 3. Марко Јовандић, члан
 4. Дражена Пена, члан
 5. Зорица Врбљанац, члан 

 

Одбор за развој спорта и физичке култ

 1. Миленко Милекић, предсједник
 2. Драган Вођевић, замјеник
 3. Марко Јовандић, члан 
 4. Милан Бајић, члан
 5. Младен Рудић, члан 

 

Одбор за културу, образовање и информисање

 1. Велибор Јарић, предсједник
 2. Александра Рољић, замјеник
 3. Здравко Милић, члан
 4. Стела Цвијић, члан
 5. Радмило Радовановић, члан

 

Одбор за примјену Етичког кодекса

 1. Мира Стојичић, предсједник
 2. Влајко Тодоровић, замјеник
 3. Гордана Бјелајац, члан
 4. Весна Маркановић, члан
 5. Винка Ђукановић, члан