• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Пословник о раду Скупштине општине

      На основу члана 39. став 2. тачка 26., а у вези са чланом 52. став 1. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16) и члана 36.

Статута oпштине Мркоњић Град („Службени гласник oпштине Мркоњић

Град“, број 10/17), Скупштина oпштине Мркоњић Град, на 13. сједници одржаној

16.02.2018. године донијела је

                  Пословник о раду Скупштине општине Мркоњић Град