Извјештај са 16. сједница Скупштине општине

Сједница Скупштине општине Мркоњић Град, која је одржана 2. јула, почела је минутом ћутања ради спомена на Симу Будимира. Начелник општине Зоран Тегелтија је посланицима објаснио да је Будимир био народни посланик Краљевине Југославије и предсједник општине Мркоњић Град прије Другог свјетског рата. Додао је да су његови посмртни остаци недавно пронађени приликом есхумације у јами Јадовно у Хрватској.

 У наставку сједнице су одборници Скупштине усвојили Извјештај о реализацији општинских подстицајних програма у 2009. години. У Извјештају су представљени резултати везани за имплментацију Програма за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетника у 2009. години и Програм за подстицај развоја пољопривреде на подручју општине у 2009. години.

Битно је да смо се у 2009. години  кроз подстицајне  Програме одлучили искључиво на директне подстицаје, тј. искључиво за бесповратна средства. С  обзиром на то да је била веома тешка пословна година,  задовољни смо пласирањем тих срдстава“,  рекла је начелница одјељења за привреду и финансије Жељка Стојичић. Истакла је да је Програм имао позитивне ефекте, поготово када се има у виду да је највећи износ тих средстава утрошен за подстицаје запошљавања и да је запослено 59  лица.

Усвојени су и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању Дома здравља Др Јован Рашковић и приједлог Одкуле о распореду амбуланти породичне медицине на подручју наше општине.

На сједници су одборници усвојили Одлуку о одобравању 5.000 марака у сврху плаћања трошкова лијечења Невене Ћелић из Брда, која болује од дијабетеса( тип 1. ). Наступиле су теже компликације и потребно је да оде на лијечење у Аустралију, а за то су потребна новчана средства у износу од 20.000 евра.

Одборници су усвојили и Програм кориштења средстава од накнада за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2010.години. За истраживање и изградњу алтернативних привредник капацитета обезбијеђено је 805.000КМ.  За подстицај развоја МСП и предузетника  издвојиће се 705.000КМ, за подстицај развоја пољопривреде 100.000 КМ, док ће 345.000КМ бити утрошено за изградњу примарне инфраструктуре (водоводи, канализација, локални путеви и сл.). За контролу заштите животне средине биће издвојено 345.000 КМ.

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о остваривању права у области борачко- инвалидске заштите.

Усвојена је и Информација о стању у области запошљавања у предузећима, установама, самосталним радњама и раду на ''црно'' на подручју општине. Одборници су усвојили и Информацију о стању у ловству за период мај 2009- април 2010.године, Информацију о стању у области риболова на подручју општине, као и Информацију о друштвеном положају младих на подручју општине Мркоњић Град.

Усвојено је  и више приједлога Одлука о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор чланова Управног одбора Народна библиотеке и Центра за социјални рад,  као и чланова  Надзорног оодбора предузећа  „Балканапетрол“.

Одборници су усвојили и Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора поменутих установа, у коју се  именују Дамир Сладојевић (предсједник), Живко Јагодић, Наташа Арежина, Жељко Чегар и Гордана Лекић, као чланови. Такође је усвојено и Рјешење о именовању Комисије за реализацију програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град, у који су именовани Миленко Милекић, предсједник, Гојко Грабеж, Жељка Стојичић, Томислав Тодоровић и Тихомир Милановић као чланови.

 

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

 

Одборници су усвојили и Приједлог Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2010. години. Овим програмом се теже обезбиједити повољнији услови кредитирања, као и директа финансијска подршка развојним пројектима малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних произвођача, за реализацију њихових пословних подухвата. Укупна средства за реализацију Програма износе 805.000 КМ, од чега ће 705.000КМ бити издвојено као подршка развоју малих и средњих предузећа и предузетништва и 100.000КМ као подршка развоју пољопривреде.

Укупна средства за кредирање малих и средњих предузећа износе 400.000КМ,  минималан износ кредитних средстава по једном пословном субјекту је 20.000КМ, а максималан 100.000КМ.

За  суфинансирању активности МСП и предузетника биће издвојено 305.000КМ, што ће се реализовати кроз подршку пројектима запошљавања незапослених лица, подршку пројектима самозапошљавања незапослених лица са завршеном  ВСС и ВШС и суфинансирањем запошљавања приправника са завршеном ВСС.

Суфинансирањем активности пољопривредних произвођача, планирана је директа подршка пројектима који ће дати доприносе повећању физичког обима производње, интензивирању и унапређењу пољопривредне производње и развоји прерађивачких капацитета за пољопривредне производе.

За реализацију ове компоненете обезбијеђена су средства у износу од 100.000КМ, а која ће бити распоређена као подршка подизању нових воћних засада, као техничка подршка унапређењу квалитета млијека и као подршка покретању капацитета из области пољопривредно-прехрамбене индустрије.

 

 

 

  • 3.7.2010. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD