Позив организацијама цивилног друштва (ОЦД) за подношење приједлога пројеката

Пројекат интегрираног локалног развоја (ИЛДП) III упућује позив организацијама цивилног друштва (ОЦД) за подношење приједлога пројеката за јачање активнијег укључивања ОЦД, грађана и локалних заједница у процесима управљања локалним развојем.

Позивају се све заинтересиране организације цивилног друштва (ОЦД), које задовољавају предуслове позива, да учествују у отвореном и конкурентном процесу одабира пројеката за јачање активнијег укључивања ОЦД, грађана и локалних заједница у процесима управљања локалним развојем.

Иначе, Пројекат интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) је заједнички пројекат Владе Швицарске и УНДП-а који има за циљ оснажити локални развој кроз увођење системског приступа стратешком планирању, имплементацији, праћењу и евалуацији реализације развојних планова, те хармонизацији система планирања на локалном нивоу са онима на вишим нивоима власти. Главни циљ пројекта на локалном нивоу је да помогне домаћим актерима у изради и проведби интегриране локалне развојне стратегије. Такође, нужна је и снажна партиципација грађана и локалне заједнице, гдје организације цивилног друштва представљају важну карику у процесима информисања и анимирања грађана да активно учествују у развојним процесима, од утврђивања развојних потреба и приоритета до надгледања над проведбом развојних процеса и интервенција, резултата и њихових ефеката на живот грађана.

У склопу активности подршке на локалном нивоу, ИЛДП жели кроз овај позив подржати и развој капацитета ОЦД у партнерским ЈЛС са циљем јачања активнијег укључивања ОЦД, грађана и локалних заједница у процесе управљања развојем, како би им се омогућило да се на адекватан начин укључе, проактивно дјелују те анализирају и извјештавају/ информишу  о развоју заједнице.

ИЛДП је 22.5.2019. године поновио Јавни позив који је отворен до 7.6.2019. године, а у  оквиру овог позива ће бити подржана три пројекта, гдје ће се прво рангирани пројекат подржати са 7.000 КМ, а друго рангирани пројекат са 4.500 КМ те треће рангирани пројекти са 3.000 КМ.

Детаљније информације о јавном позиву се могу преузети са сљедећег линка http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55933

  • 27.5.2019. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD