Закључци са 4. сједнице Штаба за ванредне ситуације општине Мркоњић Град

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић и командант Штаба за ванредне ситуације на 4. сједници штаба одржаној 22.03.220.године донијела је низ закључака.

                На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 17. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/15) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, Општински штаб за ванвредне ситуације, доноси сљедеће

З А К Љ У Ч  К Е:

1.      У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број: 05-1/20 од 21.03.2020. године, потребно је ограничити рад субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 07,00 до 19,00 часова;

2.      Задужује се секретар Скупштине општине Мркоњић Град да предсједницима клубова одборника, представницима одборничких група и независним одборницима правовремено доставља приједлоге, закључке и препоруке са сједница Општинског штаба за ванредне ситуације, како би били упознати о свим активностима Општинског штаба за ванредне ситуације, те да записнике, приједлоге, закључке и препоруке са сједница Општинског штаба за ванредне ситуације, правовремено доставља команданту Штаба, а у електронској форми свим члановима Општинског штаба за ванредне ситуације;

3.      Задужује се замјеник начелника Општине Мркоњић Град, да у сарадњи са директором ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град и директором ОШ „Иван Горан Ковачић“ Мркоњић Град, планира и спроведе све потребне активности везане за техничко опремања просторија школе, сходно прописаним препорукама, ради евентуалног успостављања центра за изолацију обољелих и карантина;

4.      Задужује се начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином да у сарадњи са Комуналним предузећем „Парк“ а.д. Мркоњић Град, те предсједницима и органима Заједница етажних власника на подручју општине Мркоњић Град (регистрованим или нерегистрованим), организује и координише даље активности на дезинфекцији заједничких просторија стамбених зграда, како би се у свим стамбеним зградама обезбједило спровођење неопходних мјера на спречавању настанка и ширења новог вируса корона (COVID-19);

5.      Задужује се начелник Одјељења за просторно планирање и комуналне послове у Општинској управи општине Мркоњић Град, да у сарадњи са Комуналним предузећем „Парк“ а.д. Мркоњић Град, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, организује и координише даље активности на дезинфекцији улица и тргова, како би се обезбједило спровођење неопходних мјера на спречавању настанка и ширења новог вируса корона (COVID-19);

6.      Задужује се начелник Одјељења за привреду и финансије у Општинској управи општине Мркоњић Град, да прати стање и сачини преглед постојећих обавеза привредних субјеката према општини Мркоњић Град, узимајући у обзир тешку ситуацију у којој се привреда нашла због актуелне епидемиолошке ситуације, како би се у наредном периоду могле донијети одговарајуће одлуке и предузети одговарајуће мјере;

7.      Задужује се начелник Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности у Општинској управи општине Мркоњић Град, да прати ситуацију и потребе грађана који немају других могућности за набавку намирница, а који се путем обезбјеђене телефонске линије јављају у Општинску управу општине Мркоњић Град, те да у сарадњи са Центром за социјални рад и општинском организацијом Црвеног крста, прати и координише доставу основних животних намирница старијим и немоћним особама и другим лицима којима је таква помоћ потребна;

8.      Задужује се начелник Одјељења за инспекцијске послове у Општинској управи општине Мркоњић Град, да команданту Штаба и службенику за односе са јавношћу у Општинској управи општине Мркоњић Град редовно доставља информације и податке о изреченим мјерама изолације, обављеним контролама особа у изолацији, те евентуално утврђеним неправилностима и предузетим мјерама, ради правовременог информисања јавности;

9.      Задужује се шеф Кабинета начелника општине Мркоњић Град, да контактира са предсједницима и члановима Савјета свих мјесних заједница и да о томе обавјештава Начелника општине, те да у сарадњи са предсједницима и члановима савјета свих мјесних заједница прати потребе мјештана и координише активности у погледу пружања помоћи у достави основних животних намирница старијим и немоћним особама и другим лицима којима је таква помоћ потребна;

10.  Овим закључком се утврђује да ће се из превентивних разлога, односно у складу са мјерама превенције ширења вируса корона, наредне сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације одржавати телефонским путем;

11.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.

 

       КОМАНДАНТ ШТАБА

             Дивна Аничић

 

  • 23.3.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD