Закључак о одрећивању простора за смјештај лица која се упућују у карантин са граничних прелаза

 На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 17. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/15), члана 3. Одлуке о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 01-81-10/19 од 24.10.2019. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 01-3/20 од 17.03.2020. године и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 06-5/20 од 22.03.2020. године,Општински штаб за ванвредне ситуације, д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

 

1. Општински штаб за ванредне ситуације доноси закључак којим се одређује простор (карантин) за смјештај лица која се упућују из карантина на граничном прелазу и лица која прекрше одредбе рјешења о карантину у кућним условима издатим од стране Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, а чије се мјесто пребивалишта налази на територији општине Мркоњић Град.

2. Као простор за организовање карантина одређује се простор у ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Мркоњић Граду.

3. Све неопходне основне услове смјештаја, исхране, хигијене, медицинских услуга, обезбјеђење и слично, обезбједиће Општински штаб за ванредне ситуације.

4.  За спровођење овог закључка задужује се Комунална полиција и Здравствена  инспекција општине Мркоњић Град.

5.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.

                                                                                                              КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                       Дивна Аничић

  • 26.3.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD