BFC SEE – сертификовање градова/општина са повољним пословним окружењем

BFC SEE – сертификовање градова/општина са повољним пословним окружењем

Општина Мркоњић Град испунила је услове за сертификацију општине са повољним пословним окружењем према захтјевима BFC SEE стандарда, и остварила укупну оцјену у износу од 84,0 одсто.

Тим поводом, начелница општине Дивна Аничић рекла  је да су активности Општинске управе дужи временски период биле усмјерене у правцу стварања повољног привредног амбијента за развој привреде, изградњу нових привредних капацитета и отварања нових радних мјеста.

''Наш рад и труд резултирао је добијањем BFC сертификата, што је потврђено и верификационим извјештајем о испуњености свих критеријума за добијање BFC сертификата, као потврде да је општина Мркоњић Град испунила услове за сертификацију општине са повољним пословним окружењем'', рекла је Аничићева.  

Она је додала да до сада у Републици Српској овај сертификат имају само градови Приједор, Бања Лука и Бијељина, и општина Теслић.

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи у Републици Србији, Хрватској, Македонији, и Босни и Херцеговини. Сертификација градова и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 12 критеријума и више од 80 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. Испуњавање ових захтјева је још један од изазова са којима се јединице локалне самоуправе сусрећу на пољу унапређења рада  и повећања конкурентности. Као и код свих међународних стандарда квалитета, за успјешно провођење овог поступка битна је укљученост највишег руководства.

Општини Мркоњић Град je у Подгорици, гдје се одржава Четврти регионални конгрес „Повољно пословно окружење у Југоисточној Европи', свечано уручен цертификат по којем општина Мркоњић Град испуњава услове и стиче међународни сертификат о повољном пословном окружењу (Business Friendly Municipality – BFC SEE).

Више информација о програму и инвестиционим потенцијалима БФЦ СЕЕ региона и сертификованих градова можете погледати на следећем линку www.bfc-see.org

Анкете

Више информација о програму и инвестиционим потенцијалима БФЦ СЕЕ региона и сертификованих градова можете погледати на следећем линку www.bfc-see.org