Увођење модела социјалне заштите и инклузије на нивоу општине

 31.1.2012 године у Мркоњић Граду је одржана прва сједница управног одбора пројекта „Увођење модела социјалне заштите и инклузије на нивоу општине“, који представља једну компоненту ширег УНИЦЕФ-овог програма „Јачање социјалне заштите и инклузије дјеце (СПИС) у БИХ“, имплементира иницијативу за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) у једанаест циљаних општина у БИХ. Финансијску подршку су обезбједили Европска комисија и УНИЦЕФ БИХ. Пројекат се имплементира у партнерству са релевантним државним и ентитетским министарствима. Период имплементације: 1.12.2011- 30.11.2012. године

Циљ пројекта је развој и имплементација општинског модела социјалне заштите и инклузије дјеце (СПИС модел), као и јачање капацитета институционалних механизама координације и комуникације између пружаоца услуга социјалне заштите и тијела која доносе одлуке на локалном нивоу.

Иницјативу за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) путем пружања стручне помоћи и изградњи капацитета владиних институција и невладиних организација ради на јачању социјалног укључивања, смањењу сиромаштва и ризика од сиромаштва у свим њиховим аспектима путем доприноса динамичном социјалном и економском развоју у складу са ЕУ стандардима.

Општински управни одбор ОУО

Први корак у имплементацији пројекта на локалном нивоу представља оснивање општинског управног одбора ОУО, као координирајућег мултисекторалног тијела, које ће бити носилац пројектних активности. Ријешење о именовању ОУО-а доноси начелник општине. ОУО ће у оквиру пројекта имати низ задатака као што је израда анализе ситуације по питању статуса дјечије заштите и инклузије дјеце на основу које ће се одредити приоритетне социјално искључене групе дјеце, двогодишњег акционог плана јачење система социјалне заштите и инклузије дјеце, акционог плана развоја механизма мониторинга уписа у основне школе, праћење инплементације посебно усмјереног пројеката и израда рефералног модела, итд...

СПИС модел који ће се имплементиреати у једанаест општина представља реплицирање модела добре праксе из предходних десет општина у БИХ, уз напомену да ће узети у обзир специфичности и ресурсе локалних заједница. 

 

 

  • 1.2.2012. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD