00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

01. март, 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС за подношење захтјева за одобравање субвенције корисницима пројекта изградње „Зграде за младе брачне парове у Мркоњић Граду“

Општина Мркоњић Град објављује јавни конкурс за подношење захтјева за одобравање субвенције корисницима пројекта изградње „Зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду“.

Циљ овог јавног конкурса је учешће општинске управе у рјешавању стамбеног питања младих брачних парова који су одлучили да властитим средствима, уз субвенцију општине, изврше куповину стамбене јединице у згради на локалитету зв. „Рудине“, на парцелама број: 764/5, 767/6 и 767/8 које су према регулационом плану намјењене за изградњу стамбене зграде за рјешавање стамбеног питања младих брачних парова.

Субвенција Општине Мркоњић Град у купопродајној цијени једне стамбене јединице за корисника Пројекта који оствари право на додјелу субвенције износи 250,00 КМ/м2 и уплаћује се директно на рачун инвеститора као продавца стамбене јединице.

Захтјеви за учешће по овом Јавном конкурсу са одговарајућим прилозима, подносе се у писменој форми на адресу Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића бр.1, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“ и интернет-страници Општине Мркоњић Град и то путем посебно израђеног образца-Захтјева за учешће на јавном конкурсу за додјелу субвенције који садржи све податке о испуњавању општих и посебних услова овог Јавног конкурса.

Јавни конкурс

Захтјев

Подели: