00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Све новости

01. март, 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС за подношење захтјева за одобравање субвенције корисницима пројекта изградње „Зграде за младе брачне парове у Мркоњић Граду“

Општина Мркоњић Град објављује јавни конкурс за подношење захтјева за одобравање субвенције корисницима пројекта изградње „Зграде младих брачних парова у Мркоњић Граду“.

Циљ овог јавног конкурса је учешће општинске управе у рјешавању стамбеног питања младих брачних парова који су одлучили да властитим средствима, уз субвенцију општине, изврше куповину стамбене јединице у згради на локалитету зв. „Рудине“, на парцелама број: 764/5, 767/6 и 767/8 које су према регулационом плану намјењене за изградњу стамбене зграде за рјешавање стамбеног питања младих брачних парова.

Субвенција Општине Мркоњић Град у купопродајној цијени једне стамбене јединице за корисника Пројекта који оствари право на додјелу субвенције износи 250,00 КМ/м2 и уплаћује се директно на рачун инвеститора као продавца стамбене јединице.

Захтјеви за учешће по овом Јавном конкурсу са одговарајућим прилозима, подносе се у писменој форми на адресу Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића бр.1, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“ и интернет-страници Општине Мркоњић Град и то путем посебно израђеног образца-Захтјева за учешће на јавном конкурсу за додјелу субвенције који садржи све податке о испуњавању општих и посебних услова овог Јавног конкурса.

Јавни конкурс

Захтјев

26. фебруар, 2024.

Одржан састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја

У скупштинској сали Општине Мркоњић Град данас је одржан састанак Партнерске групе, у вези израде “Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030. година”.

Састанку је присуствовао и начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић, који се захвалио свима који су дали свој допринос у процесу израде Нацрта Стратегије развоја.

„Овај документ је договор свих нас, односно приказује наше идеје и планове за развој Мркоњић Града“, рекао је Вођевић.

Он је позвао све становнике да прегледају документ, када буде на јавном увиду, те дају своје сугестије и приједлоге.

На састанку је представљен нацрт комплетног документа, са утврђеним стратешким циљевима, приоритетима, мјерама и кључним стратешким пројектима. Нацрт је рађен протеклих 11 мјесеци, уз учешће људи из јавног, привредног, културног, спортског и других сектора наше општине.

У процедури доношења овог документа наредни корак је јавни увид, те усвајање нацрта стратегије на сједници Скупштине општине Мркоњић Град.

Invalid date

Најава 27. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

На основу члана 43. став 1. и члана 47. став (1) Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 10/17) и члана 27. став (2) тачка 1) Пословника о раду Скупштине општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/18),

 

 с  а  з  и  в  а  м

 

27. сједницу Скупштине општине Мркоњић Град, која ће се одржати дана 23.02.2024. године (петак) у скупштинској сали општине Мркоњић Град, са почетком у 10,00 часова.

 

            За ову сједницу предлажем сљедећи

 

Д н е в н и    р е д:

 

 1. Усвајање Извода из записника са 26. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 15.12.2023. године;
 2. Извјештај о раду Скупштине општине Мркоњић Град за 2023. годину;
 3. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Мркоњић Град за 2023. годину;
 4. Приједлог Плана обуке одборника Скупштине општине Мркоњић Град за 2024. годину;
 5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије Мркоњић Град у 2024. години;
 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град;
 7. Приједлог Одлуке о називима улица и тргова;
 8. Приједлог Одлуке о просјечној, коначној, грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2023. години;
 9. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2024. годину;
 10. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Мјешовитим Холдингом „ЕРС“ -МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука;
 11. Приједлог Одлуке давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом земљишта у посједу Општине Мркоњић Град са Илић Остојом из Мркоњић Града;
 12. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације у ПЗ „Кула – Рудићи“;
 13. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Вођевић Мирка Јовом, Бјелајце бб, Мркоњић Град, заступан по пуномоћнику Марић Н. Горану, адвокату из Бања Луке;
 14. Приједлог Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Мркоњић Град за 2024. годину;
 15. Извјештај о реализацији Стратегије пронаталитетне политике општине Мркоњић Град за 2023. годину;
 16. Информација о утрошку средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара за 2023. годину;
 17. План утрошка средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара за 2024. годину;
 18. Информација о реализацији Плана кориштења средстава са рачуна концесионих накнада за 2023. годину;
 19. Информација о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2023. години;
 20. Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада за 2023. годину;
 21. Извјештај о раду инспекцијских органа за период јануар-децембар 2023. године:

- Саобраћајни инспектор,

- Инспектор за храну,

- Урбанистичко – грађевински инспектор,

- Ветеринарски инспектор,

- Тржишни инспектор;

22. Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

23. Информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

24. Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Мркоњић Град за 2023. годину;

 

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                                                                        Стевица Еремија

 

 

 

Invalid date

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О НЕДОУМИЦАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Поводом Међународног дана матерњег језика у Народној библиотеци одржано је предавање о актуелним недоумицама у српском језику, на ком је истакнуто да се ове године очекује ново издање правописа српског језика.

Професор Драгомир Козомара рекао је новинарима да се очекује да буде објављена и ијекавска варијанта.

"Надам се да ће бити уважен и наш локални идиом, који се односи на западни дио Републике Српске, а то је онај дио српског простора гдје живи највише ијекавског становништава", рекао је Козомара.

Он је навео да је екипа која се састала у оквиру одбора за стандардизацију правописа имала веома тежак задатак, јер је требало направити приједлоге за измјене постојећег правописа, који ће олакшати засада врло тешку материју српског језика и књижевности.

Директор Народне библиотеке Милана Ступар рекла је да ова установа сваке године поводом 21. фебруара организује предавања о различитим темама и тако даје допринос очувању матерњег језика и ћириличког писма.

19. фебруар, 2024.

Посјета предсједнице Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске општини Мркоњић Град

Начелник општине Драган Вођевић разговарао је данас са Исидором Граорац, предсједницом Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске и Здравком Караћем, представником општинске Организације.

Теме састанка биле су сарадња локалне заједнице са организацијом, која се овим изузетно сложеним хуманитарним питањем.

Начелник општине Мркоњић Град истакао је да се шеснаест лица из Мркоњић Града воде као нестали.

„Општина Мркоњић Град пружиће пуну подршку и пројекту Фондације „Визуелни архив српског страдања“, која у сарадњи са Републичком организацијом породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, а под покровитељством и уз подршку предсједника Републике Српске биљежиће свједочанства о српском страдању. Један о центара биће отворен и у Мркоњић Град“, рекао је Вођевић.

Исидора Граорац је рекла да је ово једна у низу посјета локалним заједницама са циљем да се јавност подсјети и упозна са свим оним што ова организација ради, о активностимa у протеклом периоду, као и плановима за наредни период.

„Једно од најважнијих питања, како на републичком, тако и на локалном нивоу јесте питање тражења несталих. Сигурна сам да сваког становника Мркоњић Града највише боли то што бројни злочини немају судски епилог“, истакла је Граорац.

18. фебруар, 2024.

СВЈЕДОЧАНСТВО 99-ГОДИШЊЕ СТАНЕ МИТРИЋ О УБИЈЕНИМ СИНОВИМА

Фондација „Визуелни архив српског страдања“ у Мркоњић Граду снимила је свједочанство Стане Митрић. Мајка Стана Митрић у деведест деветој години оставила је трајни видео запис и сјећање на своја два погинула сина. Синови, Петар као цивил и Милорад као припадник Војске Републике Српске, убијени су у Мркоњић Граду 10.10.1995. године а ексхумирани су из масовне гробнице отворене у Мркоњић Граду у априлу 1996. године.

Фондација „Визуелни архив српског страдања“ у сарадњи са Републичком организацијом породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске а под покровитељством и уз подршку предсједника Републике Српске, Милорада Додика,покренула је пројекат снимања свих доступних свједочанстава српског страдања током ратова деведесетих.

Директор Фондације Денис Бојић изјавио је да је у току ове године планирано отварање више студијских центара широм Републике Српксе у којима ће чланови породица стадалих цивила и војника али и сви они који својом судбином свједоче о српском страдању ,имати прилику да сниме своје свједочанство и оставе трајни запис о херојству и мучеништву својих најмилијих.

Један о центара биће отворен и у Мркоњић Граду. Начелник општине Драган Вођевић изјавио је да ће општина пружити пуну подрушку овом пројекту, додатно наглашавајући да је Мркоњић Град један од симбола српске голготе и страдања у протекло одбрамбено- отаџбинском рату.

На простору бивше Југославије током ратних дешавања деведесетих погинуло је инестало више од 50.000 Срба, цивила, те припадника различитих војних формација. Овај број подразумијева збир свих жртава, од првог погинулог припадника ЈНА на простору Словеније па све до посљедње српске жртве на територији Косова и Метохије.

“ Визуелни архив српског страдања“ представља израду прве дигиталне базе података о страдању Срба, која се базира искључиво на снимању, архивирању те глобалном презентовању снимљених исповјести из првог лица.

Invalid date

НА МЕЂУНАРОДНОМ КОНКУРСУ ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 250 ПЈЕСНИКА

Клуб умјетничких душа из Мркоњић Града, у сусрету Дану заљубљених, организовао је књижевно вече на којем су промовисани награђени радови 23. Међународног конкурса љубавне поезије "Пјесма над пјесмама", на којем је учествовало 250 пјесника свих старосних доби.

Конкурсу "Са љубави твојом", према мотивима пјесме "Љубав" персијског пјесника Омара Хајама, подијељен је у три старосне групе - "афирмисани пјесници", "младе наде" и "свици љубавне поезије".

 

Предсједник Клуба умјетничких душа Слободан Ћоћкало изјавио је новинарима да је главна награда на овом конкурсу ове године припала пјеснику Борису Лазићу, доктору славистичких наука који живи у Паризу.

"Борис је један од најперспективнијих и најбољих пјесника, слависта, преводилац и врстан познавалац материје. Пише поезију, прозу, есеје и критику, преводи. Пјесма је из његовог најновијег љубавног романа `Тамо далеко` који још није објављен, тако да смо се одлучили да управо њему ове године додијелимо награду", рекао је Ћоћкало.

 

 

У категорији "афирмисани пјесници" прву награду за "Љубавну пјесму" добила је Невена Милосављевић из Звечана, другонаграђена је Бојана Кулиџан Громовић из Новог Сада, док је трећа награда припала Нађи Бранков из Вршца.

У категорији "младе наде љубавног пјесништва" прву награду је освојила Милица Мирјанић из Лакташа, другонаграђена је Милица Јефтић из Руме, а трећу награду добио је Петар Орловић из Крагујевца.

У категорији "свици љубавног пјесништва" првонаграђена је Јована Глиџић из Ниша, друго мјесто дијеле два пјесника - Јаглика Дацић из Подгорице и Виктор Ранковић из Лајковца, док је трећа награда припала Јелени Живојиновић из Белог Потока.

11. фебруар, 2024.

Одржана јубиларна „Змијанска покрстица“

Коло српских сестара "Блага Марија" из Ораховљана код Мркоњић Града организовало је вечерас традиционалну изложбу рукотворина "Змијањска покрстица".

На изложби, коју су отворили представници општинских управа Мркоњић Град и Рибник, рукотворине и сувенире сачуване од заборава представила су многобројна удружења са подручја Мркоњић Града и сусједних општина.

Прво мјесто за најоригиналнију шару на тканици на 10. изложби рукотворина припало је Колу српских сестара “Рођење Пресвете Богородице” из Мркоњић Града.

У културно-умјетничком дијелу програма наступили су Ансамбл народних игара и пјесама “Никола Кокошар” из Шипова, КУД “Петар Кочић” и КУД “Петар Први Карађорђевић Мркоњић” из Мркоњић Града, као и пјевачке групе са овог подручја.

Они су кроз игру и пјесму приказали некадашње обичаје, као и традицију заједничких окупљања овог поднебља.

На изложби је приказана и богата гастрономска понуда производа спреманих по традиционалној рецептури од домаћих производа.

Коло српских сестара “Блага Марија” из Ораховљана бави се хуманитарним радом и

07. фебруар, 2024.

Обиљежено 160. година од смрти Вука Стефановића Караџића

Према приједлогу Министарства просвјете и културе Републике Српске, данас, 7. фебруара 2024, у Основној школи „Вук Караџић“ у Бараћима, обиљежена је 160. годишњица смрти Вука Стефановића Караџића, великог реформатора српског језика чији је значај немјерљив у области образовања.

Наставници и ученици ове школе провели су планиране активости поводом обиљежавања ове годишњице.

У Централној школи у Бараћима, као и у Подручном одјељењу у Подрашници, презентован је животни и књижевни пут Вука С. Караџића. Наставници су припремили презентацију кроз коју су упознали ученике о животним стазама којима је Вук пролазио, његовом значају за српски језик и правопис, као и књижевном доприносу.

Ученици су још једном показали креативност те кроз самосталан рад показали шта су научили о овом српском великану и да „поносно име Вука носе“.

04. фебруар, 2024.

СЊЕЖАНА ПИСАРИЋ НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ОПШТИНЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

За најбољег спортисту општине Мркоњић Град у 2023. години проглашена је атлетичарка Сњежана Писарић, члан Атлетског клуба "Маратон" из Брчког.

Друго мјесто припало је фудбалеру "Слободе" Предрагу Зекановићу, док је на трећем мјесту кошаркаш клуба "Младост" Ђорђе Алексић.

Писарићева, која је једна од најбољих маратонки у Републици Српској и БиХ, рекла је новинарима након вечерашњег проглашења најбољег спортисте, да јој је ова награда најважнија и најдража.

Она је захвалила општини и жирију за добијену награду али и свом колективу и породици који јој дају подршку и имају разумијевања.

Начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић истиче да они воде рачуна о својим спортистима и спортским колективима, те да су за све обезбиједили награде.

Титула најуспјешнијег спортског колектива у прошлој години припала је Кошаркашком клубу "Младост".

Најперспективнији млади спортисти су члан ЖОК "Балкана" Ева Рољић, одбојкаш ШО "Смеч" Вукашин Томић, фудбалер Душан Травар, кошаркаш Дејан Вученовић, члан кик-бокс клуба "Тигар" Лазар Радмило, џудиста џудо клуба "Атос" Дарио Гашић, те чланови Стонотениског клуба "Мимоза" Марија Марковић и Саша Костић.

Постхумно су додјељена признања за истакнуте спортске раднике Миладину Рмушу и Горану Љубоји.

За најбоље спортисте обезбијеђене су дипломе, пехари и новчане награде.

Проглашење најбољег спортисте општине Мркоњић Град је једна у низу манифестација које се организују у оквиру обиљежавања 4. фебруара - Дана општине.

04. фебруар, 2024.

ВОЂЕВИЋ: ПРОЦЕСУИРАТИ ОДГОВОРНЕ ЗА ЗЛОЧИНЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

У Мркоњић Граду данас је, поводом Дана општине, у капели Светог апостола Марка служен парастос за страдале у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, након чега су бројне делегације положиле цвијеће на спомен-обиљежје масовне гробнице на православном гробљу, као и на спомен-обиљежја на Тргу српске војске.

Једна од највећих гробница у Републици Српској откривена је у Мркоњић Граду, гдје је пронађено 181 тијело жртава, међу којима 81 цивил, 97 бораца Војске Републике Српске, три припадника Министарства унутрашњих послова Српске. Међу ексхумираним је и 10 жена.

У мањим гробницама у овој општини пронађено је још 176 тијела цивила, припадника Војске и МУП-а Републике Српске. За ове стравичне злочине још нико није одговарао.

Начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић рекао је да и даље остаје жал што за ове злочине нико није одговарао, нити је приведен на саслушање.

"Масовна гробница је пронађена када смо се 1996. године, након избјеглиштва, вратили у град и сви знамо шта смо тада затекли и у каквом стању су били наши домове и фирме", рекао је Вођевић.

Он је позвао надлежне институције да процес за злочине почињене над Србима у Мркоњић Граду покрену са мртве тачке.

Предсједник Општинске организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила Здравко Караћ, који је у масовној гробници пронашао посметне остатке брата и пунице, рекао је да су породице жртава неутјешне и да полако губе наду у доступну правду.

"Без утицаја међународне заједнице овђе се ништа не би догодило. Жао ми је што се још не покреће поступак за почињене злочине", рекао је Караћ.

Служењу парастоса и полагању вијенаца на спомен-обиљежјима, између осталих, присуствовала је министар просвјете и културе Републике Српске Жељка Стојичић.

Дан општине Мркоњић Град је установљен као дан сјећања на 4. фебруар 1996. године, када су се, послије петомјесечног избјеглиштва, Мркоњићани вратили на своја огњишта.

На подручју општине Мркоњић Град током 117 дана хрватске агресије порушено је и запаљено више од 2.000 стамбених објеката, док је 6.000 кућа оштећено и опљачкано. Ратна штета процијењена је на 670 милиона КМ.