00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Кабинет начелника

Шеф кабинета  

Адреса: Tрг Краља Петра I Карађорђевића
Број телефона: 050/220-956
Број факса: 050/220-954
Е-mail: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba   


Опис послова

  • организује рад Кабинета начелника општине,
  • припрема и организација радних састанака за потребе Начелника општине и протоколарних   пријема,
  • припрема и организује сарадње Начелника општине са средствима информисања,
  • учешће у припреми сардње општине са другим општинама и градовима,вођење евиденције о сарадњи,
  • организација јавних наступа Начелника општине и других овлаштених радника, обавља и друге послове по налогу Начелника општине.

> Захтјев за пријем код начелника Општине
> Питајте начленика Општине